Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUY TÔN— THỜ LẠY
ĐỀN TẠ -THÁNH THỂ 4

 

              BÁNH TRƯỜNG SINH   
( Ga 6, 51-71)

¨           NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨           LÀM DẤU
¨           HÁT: HÃY CHIẾU SOI   
¨  NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨           ĐẶT MÌNH THÁNH
NHD: Lời nguyện mở đầu:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây hết lòng thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa.  Chúng con tin tưởng giờ đây Chúa đang hiện diện giữacộng đoàn chúng con. Chúng con muốn được chiêm ngắm Chúa trong giây phút ngắn ngủi này. Chúa luôn mời gọi chúng con đến với Chúa, không phải để cho Chúa mà cho chính chúng con.
vì Chúa muốn trao cho chúng con tình yêu, sức mạnh và hơn nữa, trao ban chính thân Mình Chúa cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Linh giúp chúng con khi đang sống trên thế giới này, một thế giới có nhiều đổi thay và cám dỗ, bất công và hận thù, một thế giới đang chạy theo những thành tựu vật chất và hưởng thụ, chúng con luôn biết hướng về Chúa là hạnh phúc đích thực và là sức mạnh nuôi dưỡng đời sống chúng con.     

 -HÁT:  MÌNH MÁU THÁNH.

NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
Chúng ta đọc và suy niệm phần cuối của bài giảng về Bánh Sự Sống. Phần này quan trọng, vì đòi hỏi khi người nghe Chúa Giê-Su phải chọn lựa: là chấp nhận, hay khước từ giáo huấn của Người.
Chúng ta hãy nhìnlại xem tất cả những điều đó, Chúa đã nói với những người đi theo và muốn nghe Người nói với họ:

          *TM Thánh Ga: 6, 51-58

      “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: Nếu các ông không ăn và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi Mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 
“Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”.
HÁT: Ôi Thần Linh Chúa: 

        *TM theoThánh  Ga 6, 60-66
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”  Nhưng Đức Giê-Su tự Mình biết được là các môn đệ đang xì xầm về vấn đề ấy. Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?  Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống”.
Nhưng anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu. Đức Giê-Su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “vì thế, Thầy bảo cho anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.
Suy niệm Hát:   ĐK: Lời Ngài là...Lắng nghe lời Chúa

       TM  theo Thánh Ga 6, 67-71
Vậy Đức Giê-Su hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Đức Giê-Su đáp: “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười hai sao? Thế mà một ngưòi trong anh em lại là Quỷ!”  Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-mon  Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.                          

HÁT:  Ta là Bánh Hằng Sống...
NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)

Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin. Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể.

       — Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể là Thiên Chúa của con. Chúa đáng được chúc tụng, được ca ngợi và đáng được lòng ngưỡng mộ của chúng con. Chúa đã bỏ tất cả vinh quang trên Thiên Quốc để đến với chúng con, sinh ra nơi hang bò lừa nghèo khó, và nay còn ở lại với chúng con trong tấm bánh nhỏ bé này. Xin hãy kéo chúng con đến với Thánh Thể Chúa, thờ lạy Đấng đã tự hiến Mình vì đoàn chiên, làm giao ước mới giữaChúa Cha và loài người. Chúa là ánh sáng thế gian và là Đấng giải thoát, Đấng chữa lành các vết thương tích linh hồn của chúng con.
Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể, bỏ Ngài con biết theo ai? Ai có thể tự hiến thân xác Mình làm linh dược cho chúng con? Ai có thể bảo đảm cho chúng con sự sống đời đời? Chỉ có Chúa, từ nơi Thánh Thể Chúa chảy ra một dòng sông ân sủng tinh tuyền, đầy quyền năng làm thoả mãn mọi cơn khát tâm linh của chúng con. Xin Chúa đụng chạm đến trái tim của chúng con, cứu giúp những tâm hồn đang gặp phong ba bão táp, chữa lành mọi tâm hồn đau khổ, an ủi những người hoạn nạn, xin thêm sức cho người đang hấp hối, ban niềm tin cho kẻ tuyệt vọng, giải thoát những người bị trói buộc bởi thói hư tật xấu, cứu vớt những người đang đắm chìmtrong vũng lầy tội lỗi, ban bình an cho người cô đơn, và đổ tràn ân sủng cho những tâm hồn đang khao khát Chúa.
Con sống nhưng nhiều lúc con đang chết. Xin ban Thần Khí cho con. vì Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.
Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể con mến yêu Ngài. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . .     
¨           CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG: Này con là đá...
¨           LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ...

Lạy Chúa Giêsu Kytô, buổi tối bữa Tiệc Ly, Chúa đã mạc khải cho các môn đệ biết bí mật của Trái Tim Chúa. Chúa đã nói với các Ngài ước muốn yêu thương và tự hiến cho đến cùng, rồi Chúa mời  gọi các ngài sống noi gương Chúa. Ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng con tin yêu và vui mừng tiếp nhận Sứ Điệp của Chúa, cũng xin cho chúng con  biết cử hành Thánh Lễ  như thế nào, để Thánh Lễ  trở nên nguồn cảm hứng cho tất cả cuộc đời của chúng con, chúng con  khiêm tốn cầu xin Chúa là Đấng ngự giữachúng con  và ở gần bên Chúa Cha cho đến muôn đời. Amen . 

¨           HÁT: Đây Nhiệm Tích 
¨           CHỦ TẾ: LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ.
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh - Cầu cho LH các hội viên

¨           HÁT KẾT THÚC.     (tuỳ chọn )                          

 

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9