Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUY TÔN —THỜ KÍNH
THÁNH THỂ  6

XIN BAN MAN-NA TRƯỜNG SINH
Ga 6, 24- 35


¨   NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨           LÀM DẤU
¨           HÁT :  HÃY CHIẾU SOI.  
¨           NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨           ĐẶT MÌNH THÁNH

     NHD:       Lạy Chúa Giê-su. Chúng con hiện diện nơi đây để đón tiếp Chúa, và lắng nghe lời Chúa giáo huấn. Lời Chúa là Lời Hằng Sống, xin Thánh Linh giúp chúng con hiểu biết Lời... Lời Chúa là tình yêu, xin Thánh Linh giúp chúng con yêu mến Lời... Lời Chúa là ánh sáng, xin Thánh Linh dùng Lời... để xua đuổi tăm tối ra khỏi cuộc đời chúng con. Lời Chúa là phong phú, xin Thánh Linh cho Lời... sinh hoa trái trong lòng chúng con.
Xin Người ban cho chúng con  niềm tin sống động nơi Thánh Thể, là nhiệm tích đem lại nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con ngay từ bây giờ.  Chúng con khiêm tốn cầu xin Chúa là Đức Kitô và là Chúa, Đấng hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
HÁT: Xin cho con biết lắng nghe...Lắng nghe lời Chúa
NHD: (Mời cộng đoàn đứng) 
Hãy ra công tìm kiếm lương thực không hư nát; đem lại phúc trường sinh:
Lời của Chúa  Theo Thánh Gioan  6, 24-27
“Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-pha-na-um tìm kiếm Người. Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy”? Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.
Một phút thinh lặng & suy  niệm... Lời Ngài là...Lắng nghe lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Gio-an 6,28-33
“ Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”.
Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn Man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”. Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Một phút thinh lặng & suy niệm...

HÁT : CHÚA GỌI...
SUY NIỆM:  Để tin vào Chúa Giê-su, những người Do-thái xin Người làm những dấu lạ. Những dấu lạ... lại cứ đòi thêm những dấu lạ... Họ thèm khát được thấy những phép lạ. Nếu không có, họ sẽ chẳng tin. Lần này họ muốn Chúa Giê-su làm một phép lạ to hơn phép lạ man-na trong hoang địa. Họ tin rằng man-na là bánh ban xuống từ trời. Họ mong muốn cái gì đó cũng giống như thế, nhưng kỳ diệu hơn!
Chúa Giê-su giác ngộ họ. “Bánh đó thực ra không phải từ trời, nó chỉ là trần tục. Nhưng Ta sẽ ban cho các  ngươi bánh bởi trời đích thực! Bánh của Cha Ta. Một thứ bánh đích thực của trời. Một thứ bánh thần thiêng, bánh ban sự sống cho thế gian. Một sự sống có một phẩm giá mà các ngươi không thể nghi ngờ được”.
Những người nghe Chúa Giê-su nói cảm thấy say mê. Cơn đói của họ càng thêm thúc bách.

          Tin Mừng Theo Thánh Gioan   6, 34-35
“Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Đức Giê-su bảo họ: “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ”!
Một phút thinh lặng & suy niệm...

Lạy Chúa, xin cho chúng con  được ăn mãi thứ bánh ấy.
HÁT : PHÚT THAN THỞ.   

NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)

Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin.   Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể.

       Lạy Chúa Chí Thánh, con đến thờ lạy Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể. Con yêu mến Chúa bằng trái tim của con. Con tin Chúa đang hiện diện bằng đôi mắt trần của con.  Con chọn theo Chúa vì Chúa đã yêu thương cức con khỏi tội và sự chết đời đời. Con cám ơn Chúa đã nuôi con, bằng chính Mình và Máu châu báu trường sinh của Chúa. Chúa về cùng Chúa Cha, nhưng Chúa đã không để con cô đơn nơi trần gian này.

       Ôi êm ái và dịu dàng thay khi con được phúc ở trong lòng từ ái của Chúa! Khi con đến với Chúa, con tìm được sự bình an, yêu thương và tha thứ đích thực trong tâm hồn, điều mà con không thể tìm được trên thế gian này, con cũng chẳng còn sợ chi nữa,  vì có ai trong vũ trụ này mạnh mẽ, quyền năng hơn Chúa?  
Những sầu muộn, đau khổ, bệnh tật, lo âu, chán chường, thất vọng, gánh nặng của con chỉ có Chúa là người duy nhất mới chữa lành được mà thôi. Con ao ước được yêu mến Chúa hơn, được biết Chúa hơn, được gần Chúa hơn nữa. Con có mắt, nhưng đã có lúc con đi trong tăm tối;  Chúa ở trong con, nhưng con lại cứ đi tìm Chúa ở bên ngoài; con có trái tim để yêu, nhưng có lúc lại nuôi hận thù, con tin Chúa là Đấng Hằng Sống và hạnh phúc của con, nhưng con thường hay sợ cái chết.
Ước gì con được lớn lên và trở nên giống Chúa hơn mỗingày.  Ước gì con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa để  trái tim con biết rung động. Ước gì con biết lắng nghe tiếng Chúa để con làm điều đẹp Thánh ý Chúa... Trong trái tim con, xin Chúa làm chốn ngự trị, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Ôi Giê-su rất yêu dấu của con. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . . 
¨ CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG : Này con là đá...

LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ...
Lạy Chúa là Cha nhân ái, là Thiên Chúa tạo dựng trời đất, Cha đã ban cho chúng con bánh thật bởi trời, xin cho chúng con mỗingày thêm yêu mến mầu nhiệm bánh Thánh, và cho chúng con tìm gặp lương thực này sức mạnh của thần linh Cha ban, để sống trong Cha ngay từ bây giờ và phục sinh trong ngày sau hết.
Chúng con cầu xin Cha vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

¨  HÁT : Đây nhiệm tích...
¨  LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ.
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh . . Cầu cho LH các hội viên
¨  HÁT KẾT : Chúa là mục tử

 

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9