Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUYTÔN -THỜ KÍNH
THÁNH THỂ 7

NHỮNG HUẤN DỤ CUỐI CÙNG
Ga 16, 20 – 33

¨           NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨           LÀM DẤU
¨           HÁT: HÃY CHIẾU SOI
¨           NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨           ĐẶT MÌNH THÁNH
NHD:
- Bánh là dấu chỉ riêng của sự hiện diện của Chúa Ki-tô ở giữachúng ta. Không loại bỏ những cách thế hiện diện khác, nhưng bánh Thánh này là trung tâm và là nguồn của những cách thế hiện diện khác đó.
-Bánh được đặt trước mặt chúng ta nhắc cho chúng ta nhớ đến Thánh Lễ, trong đó Bánh đã được truyền phép.
-Bánh mời gọi chúng ta dâng lời tạ ơn, 
-Bánh mời gọi chúng ta kết hợp với Mình Máu Chúa Ki-tô.
-Bánh khuyến khích chúng ta hiệp nhất với nhau để làm nên Thân Thể Chúa Ki-Tô cách sâu đậm hơn.
-Bánh là dấu chỉ sự khổ nạn và phục sinh của Chúa Ki-Tô.
-Bánh này khuyến dục chúng ta cầu nguyện.    
-Bánh này giúp chúng ta quy hướng lòng trí về Chúa Ki-Tô  và về sự vượt qua của Người.
-Bây giờ chúng ta  đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ.
Chúng ta hãy chuẩn bị đón tiếp Chúa trong thinh lặng, tôn kính, thờ lạy.

  HÁT: NGẮM MÌNH THÁNH CHÚA.  
NHD: (Mời cộng đoàn đứng)

LỜI DẪN:  Buổi tối bữa Tiệc Ly, cơm nước xong, Chúa Giê-Su còn bình tĩnh tâm tình với các môn đệ của Người. Điều Người nói với các ông có một tầm quan trọng rất lớn. Đó là giờ phút cuối Người huấn dụ, tâm sự với các ông trước khi đi vào cuộc khổ nạn. Điều Người nói giờ phút này có thể tóm kết tất cả những gì Người đã mặc khải trước đó, có thể soi sáng cho biết về cuộc sống của Người và giúp hiểu được những gì Người sắp phải trải qua một vài giờ sắp tới. Sau khi đã nói với các môn đệ về việc Người ra đi, về việc sai Thánh Linh của Người đến, về sự tôn vinh của Người và nhiều vấn đề khác, Người tiếp tục nói với các ông những Huấn Dụ cuối cùng.

         Tin Mừng Thánh Ga 16, 20 – 24
Sau bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của Mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.
Thật,Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.”
Phút thinh lặng suy niệm . . .

    Tin Mừng theo Thánh    Ga 16, 25-28

   Sau Bữa Tiệc Ly, Đức Giê-Su nói với các môn đệ: “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, Nhưng Thầy nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha”.
SUY NIỆM: trong phút thinh lặng.

      NHD:  Điều Chúa Giê-Su giải thích ở đây, có nghĩa là sau phục sinh, các môn đệ sẽ kết hợp rất mật thiết với Người. Các ông sẽ là một với Người. Vậy với Người và trong Người,  các ông có thể trực tiếp đến cùng Chúa Cha.
Sự thông hiệp chặt chẽ này với Chúa Ki-Tô, Thánh Thể là nguồn mạch thứ nhất và hằng ngày Bánh trở nên Mình Máu Chúa Ki-Tô, để khi ăn, chúng ta trở nên thân thể của Người. Khó có thể tưởng tượng được một sự kết hợp mật thiết hơn giữaNgười và chúng ta.

    HÁT: CHÚA GỌI . 

 

     Tin Mừng Gio-An  16, 29-33
Các môn đệ thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. Đức Giê-Su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một Mình.  Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin. Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể.

              Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, càng suy niệm những lời Chúa Giê-Su nói với các môn đệ của Người buổi tối bữa Tiệc Ly, chúng con  càng hiểu được sự phong phú của mầu nhiệm Vượt Qua và sự cao cả của mầu nhiệm Thánh Thể, là mầu nhiệm làm cho sự Vượt Qua luôn sống động giữachúng con.
Lạy Chúa Giê-su Ki-Tô, Chúa đã tỏ bày tình yêu của Chúa cho chúng con khi trao nộp Mình trên Thánh Giá. Chúng con tạ ơn Chúa về dấu chỉ của Bánh, luôn nhắc chúng con nhớ đến sự Vượt Qua của Chúa, và mời gọi chúng con sống bằng sự Vượt Qua đó. Sau khi đã cho chúng con chiêm ngắm Bánh Thánh và suy niệm Lời Chúa.
Xin cho chúng con có ước muốn mãnh liệt dâng hiến cuộc sống của chúng con, làm nhân chứng cho Chúa, để thế gian tin và đón nhận Chúa, là Đấng chiến thắng thế gian.
Chúa sống bên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể con mến yêu Ngài. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . . 
¨           CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG: Này con là đá...
¨   LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ...

         Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nuôi hơn năm ngàn người bằng năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, xin tái diễ n việc  kỳ diệu này  cho chúng con.
Xin Chúa thương nhìnđến những người đang tìm kiếm Chúa; xin đến giúp đỡ họ. Xin Chúa thương nhìnđến những người đã tìmgặp Chúa và muốn theo Chúa đến cùng, xin ban cho họ đủ bánh hằng ngày.
Xin Chúa Chúa đoài nhìn những đám dân đông đảo thiếu đói cơm bánh phần xác và thiếu đói bánh bởi trời, thiếu đói bánh tình yêu, bánh công bằng. Xin Chúa ban cho tất cả đủ cơm bánh nuôi sống hằng ngày từ bây giờ và cho đến muôn đời.  Amen.

¨           HÁT : Đây nhiệm tích...
¨           LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ...
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh...Cầu cho LH các hội viên
¨           HÁT : Kết thúc... tuỳ chọn

 

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9