Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUY TÔN – KÍNH THỜ
THÁNH THỂ   8

 

BỮA TIỆC VƯỢT QUA CUỐI CÙNG
Lc  22, 7 - 20

  ¨   NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨       LÀM DẤU
¨        HÁT: HÃY CHIẾU SOI
¨        NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨        ĐẶT MÌNH THÁNH
NHD:
Lạy Chúa chúng con quy tụ bên Thánh Thể Chúa, để bồi dưỡng giờ kinh của chúng con, và trước khi đón tiếp Thánh Thể, chúng con sẽ cùng đọc lại trình thuật về Bữa Tiệc Ly do Thánh Luca ghi lại.
Diễ n biến mà Chúa Giê-Su đã sống buổi chiều Tiệc Ly đối với chúng con, là một sự kiện nòng cốt quyết định. Xin cho con hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa của Thánh Thể. vì điều Người đã làm và Người nói lại: “Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”. Và điều Người sống buổi chiều Tiệc Ly, cũng mời gọi chúng con sống theo cách thế của Chúa.
Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con sắp nhắc nhớ lại sự kiện Chúa Giê-su đã dùng bữa cuối cùng với các môn đệ như thế nào?  Xin mở lòng trí chúng con để hiểu mầu nhiệm Bánh và Rượu. Xin Thánh Linh soi sáng chúng con để chúng con có thể hiểu hơn đâu là chiều cao, chiều dài, chiều sâu của Thánh Thể, qua đó Chúa Giê-su ban Mình Người cho chúng con và trao nộp Máu Người cho chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhờ Đấng đã yêu thương chúng con đến nỗi trở nên của ăn thức uống, đem lại sự sống đời này cho chúng con và mãi đến muôn đời. Amen.
HÁT: SUỐI THIÊNG :
NHD: (Mời cộng đoàn đứng)

          Xin Lắng Nghe Tin Mừng ThánhLuca 22, 7 –13

     “Đã đến ngày lễ Bánh không men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua. Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn: “các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua.” Người bảo họ: “Này khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào, thì các anh vào thưa với chủ nhà: “Thầy nhắn ông: căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị. Các anh hãy dọn ở đó.” Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
Phút thinh lặng suy niệm...
HÁT: Phút than thở:
TM theo Thánh LUCA  22, 14-18
“Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: Thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.  Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn  trong nước Thiên Chúa”.       
Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến”.

       NHD: Tiệc Ly là cảnh một của cuộc khổ nạn. Sẽ dẫn đến thời gian đau khổ lớn lao hơn.
Chúa Giê-su không chùn bước. Người sẽ đặt tin tưởng phó thác nơi Cha của Người như Người luôn làm thế. Người sẽ trung thành đến cùng vì Người tin rằng Cha người cũng trung thành với Người.
Một ngày mai sầu thảm nhưng một tương lai sáng ngời.
Ngày mai sẽ là ngày đau thương. Một đàng, bữa Tiệc Ly chìm trong buồn sầu; nhưng đàng khác, lại tràn đầy hy vọng. Chúa Giê-su hướng mắt nhìn về Yến Tiệc nước Trời. Người tiên liệu và hy vọng một ngõ thoát hạnh phúc. Sự đau khổ của Người sẽ kết thúc bằng niềm vui của một Yến Tiệc cùng với các môn đồ của Người.
Chính vì thế Chúa Giê-su cử hành Bữa Tiệc Ly trong tâm tình tạ ơn và Chúc tụng Cha. Thánh Thể, cũng như Thánh Giá, làm sung mãn ơn cứu độ nhân thế.

        TM  theo Thánh Lc  22, 19 –20
“Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em”.

    HÁT: LÒNG CHÚA ÁI TUẤT  
NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin.     Mời cộng đoàn cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chỉ có ơn cứu chuộc của Chúa mới bảo đảm cho phần rỗi linh hồn con. Chỉ vì yêu con mà Chúa phải hiến thân Mình chết đền thay cho tội con. Chúa hạ Mình ẩn náu trong tấm bánh nhỏ bé đang hiện diện trước mặt con. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận còn thấp kém hơn cả thân phận làm người, để mãi mãi là Bánh Trường Sinh nuôi sống linh hồn con. Chúa Giê-su  ơi! Sao Chúa lại trả giá quá đắt để được làm bạn với chúng con như thế? Chúng con là gì mà Chúa phải thương, phải nhớ đến? Trên Thánh Giá trong giờ hấp hối, Chúa nói: Ta khát! Giờ đây, Chúa cũng đang nói với con: “Cha khát!” Khát sự hiện diện của con với Chúa trong nhà tạm này; khát niềm tin sâu đậm của chúng con nơi Thánh Thể; khát con đến dự Bàn Tiệc Thánh, khát sự thống hối ăn năn trở về của con.  
Chúa đã sẵn lòng chịu đòn đánh nát tả tơi, phơi thây trên cây thập tự. Trái tim Chúa cũng đã bị đâm thủng để thương chúng con cho tới giọt máu cuối cùng. —Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin dạy cho con biết chết đi, biết hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Dù kiếp sống của con có đau khổ hay vui sướng, có thành công hay thất bại thì xin đừng theo ý con, nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện trong đời sống của con. Nhờ nguồn sống Thánh Thể của Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần xin làm cho con can đảm lên và không sợ hãi. Xin cho con luôn nhớ lời Chúa dạy: Đừng sợ, hãy vững lòng tin vào Chúa.   Chúa đã gánh lấy Thánh Giá đời con bằng sức mạnh của Chúa để con được nhẹ gánh mà tiến bước. Được ở trước sự hiện diện của Chúa và trong nhà Chúa là hạnh phúc lớn lao của đời con.  Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ để làm sáng danh Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể con mến yêu Ngài. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . . 
¨           HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ    
¨           LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ  
Lạy Cha, tấm Bánh Thánh trước mặt con đây, là dấu chỉ của một tình yêu rất lớn lao mà Con Cha đã tỏ cho chúng con trong sức mạnh của Thánh Linh, xin giúp chúng con  biết noi gương Chúa Giêsu và yêu thương nhau, như chính Ngài đã yêu thương chúng con . Nếu chúng con  sống bằng một tình yêu như thế, ngày mai  chúng con  sẽ được ở bên Cha và được ở bên Đấng cứu chuộc chúng con  muôn đời.  Amen .                         

¨           HÁT : Đây nhiệm tích.
¨           LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ...
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh . Cầu cho LH các hội viên
¨           HÁT: kết thúc...(tuỳ chọn).

 

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9