Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUY TÔN – KÍNH THỜ
THÁNH THỂ  9

Lời cầu nguyện sau bữa Tiệc Ly
( Ga 17, 11 – 24 ; 18, 1)

  ¨         NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨  Làm dấu.
¨        HÁT: Hãy chiếu soi.
¨         NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨         Đặt Mình Thánh.

  NHD:   Giờ cử hành này, chúng ta tìm sống lại tình yêu trong một giai đoạn rất quan trọng, trong bữa tiệc Chúa Giê-Su ăn lần cuối với các môn đệ. Sau khi đã tâm sự lâu giờ với các ông, Người  cầu nguyện với Chúa Cha. Trước hết cầu nguyện cho chính Mình, rồi cầu nguyện cho các môn đệ. Chúng ta hãy suy niệm về lời cầu nguyện Người dâng lên Chúa Cha cho riêng Người.
Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể, Chúa là mạch nước, là nguồn nước trường sinh cho những ai khao khát tìm kiếm, kín múc và hưởng dùng. Lạy Chúa trong giây phút thân thương này, xin cho chúng con biết chiêm ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, với tấm lòng khao khát kết hợp với Chúa, yêu mến Chúa và ước ao những sự cao siêu trên trời. Xin cho chúng con biết kiếm tìm, biết khát vọng chính Chúa là nguồn tình yêu không bao giờ cạn, và là nguồn ban sự sống trường sinh cho chúng con đến muôn đời.
HÁT:   PHÚT LINH THIÊNG  

 

NHD: (Mời cộng đoàn đứng) 
TM theo Thánh Ga 17 , 11 - 19
Chúa Giê-su tiếp tục cầu nguyện: “Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha”.
“Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con”.
Phút thinh lặng & suy niệm . . .
“Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian. Nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời  Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian, Con xin thánh hiến chính Mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

      HÁT: SUỐI THIÊNG.

      Lời dẫn: Sau khi đã cầu nguyện cho các môn đệ ngồi cùng bàn với Người, Chúa Giê-Su đã cầu nguyện cùng Cha cho tất cả các môn đệ mà Người sẽ kêu gọi họ theo Người cho đến tận thế. Người dâng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất tất cả chúng con được trở nên một, như chi thể trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh của Chúa.

      
TM  theo Thánh Ga 17, 20 -23
“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một.
Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con”.

HÁT : CHÚA GỌI :
NHD: Lời cầu của Chúa Giê-Su dâng lên Cha cho chúng ta là các môn đệ của Người, được kết thúc bằng những lời làm cho chúng ta hưng phấn, vui mừng. “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ cho họ biết nữa để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
Chúng ta hãy chăm chú lắng nghe những lời cuối cùng Chúa Giê-Su nói với các môn đệ của Người sau bữa Tiệc Ly. Sau khi nói những lời này rồi, Người liền rời bàn ăn để đi phó nộp Mình cho những người đã từ lâu tìm cách bắt Người. Chúng ta hãy đứng dậy đón nghe những lời tâm huyết này.

TM  theo Thánh Ga 17, 24 - 18,1
Chúa Giê-Su tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.
Sau khi nói những lời đó, Đức Giê-Su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kit-rôn. ở đó có một thửa vườn, Người cùng các môn đệ đi vào”.
HÁT: MÌNH MÁU THÁNH: 

NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin.     Mời cộng đoàn cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Những lời Chúa Giê-Su nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly cho chúng con hiểu được sự phong phú của mầu nhiệm Tình Yêu Thánh Thể. Những lời thân mật này không thể phai mờ. Sẽ còn được nói lại với tất cả các Kitô hữu chúng con cho tới ngày tận thế.
Lạy Chúa, từ nay, Chúa chính là sự sống của con, và sự sống mà chúng con đang sống đây không còn phải là chúng con sống nữa, song là chính Chúa sống trong con. Để rồi, nhờ Trái Tim đầy ơn phúc của Mẹ Maria Đồng Công cứu chuộc, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, nhân tính của chúng con đã được Chúa cứu chuộc, ngự trị và dưỡng dục để hoàn toàn thuộc về Chúa, xin Chúa tiếp tục làm chứng cho chân lý trong chúng con và qua chúng con, để thế gian nhận biết rằng Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con.
Chúng con  tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con nhận biết Chúa Ki-Tô và  tình yêu  Thánh Thể. Một tình yêu bao la, một tình yêu không bờ, không bến, Chúa đã lo lắng quá nhiều đến phần rỗi của chúng con. Chúa đã cầu khẩn thiết tha cùng Chúa Cha cho chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tình yêu thật hải hà của Chúa Giê-Su Thánh Thể. 
Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể con mến yêu Ngài. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . . 
¨          CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG: Này con là đá...
¨          LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy con biết hy vọng, phấn khởi trước nhan Thánh Thể Chúa. Con xin trao vào tay Chúa tất cả mọi lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Xin Chúa đón nhận và đưa chúng con vào Mặt Trời tình yêu chính là Trái Tim Thánh Thể Chúa. Nơi đó, Chúa thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu là xua tan đi sự hoang mang, sợ hãi trong lòng con, ban cho con sự bình an dịu ngọt của Chúa, từ bây giờ và cho đến muôn đời .Amen.

  ¨HÁT: Đây nhiệm tích.

  ¨         LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ.
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh. . .Cầu cho LH các hội viên
¨ HÁT: Kết thúc: tuỳ chọn

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9