VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
MONTMARTRE
***
LA BASILIQUE DU SACRÉ – COEUR
DE MONTMARTRE

***

ĐỂ CẢM TẠ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO
NỮ TU MARIE MARGUERITE MỘT SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA NGÀI,
Nước Pháp đã xây dựng một Thánh Đường vĩ đại và tân kỳ, ngay tại Thủ Đô PARIS.
VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
thường được gọi là:
BASILIQUE DU SACRÉ COEUR DE MONTMARTRE

Sau đây là một vài chi tiết :

***

SACRATISSIMO CORDI YESU GALLIA  POENITENSET DEVOTA
Kính dâng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nước Pháp thống hối sùng mộ.

***
VỊ TRÍ ĐỘC ĐÁO CỦA VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

***