KINH DÂNG NGÀY

 

Lạy Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Bà Maria, mà dâng lên Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

***

 

KINH DÂNG MÌNH 1

CHO TRÁI TIM CHÚA

 

NHD:  (Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tôn nhận Chúa làm Vua trên hết các vua, Chúa trên các Chúa, Vua cai trị  tâm hồn, trí khôn thân xác và hơi thở, đời sống  con thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng mình con  cho Trái tim Chúa.)

 

  Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Trái Tim Chúa, linh hồn và xác con, mọi việc con làm, lời nói ý tưởng và mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Con muốn sống vì Chúa mà thôi. Cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa Nhân Lành. Xin Chúa sống trong con, và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen.

 (Mỗi lần đọc kinh này thì được hưởng 50 ngày ân xá)

----

 

KINH DÂNG GIA ĐÌNH (1)

 

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa mà dâng cả gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói việc làm của chúng con.

Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy ngợi khen, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi và mọi đời. Amen.

***

   

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

 CHO TRÁI TIM CHÚA (2)

    

Lạy rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Khi hiện ra với Thánh nữ Magarita Maria, Chúa đã tỏ lòng ước ao ngự trị trong các gia đình. Nay chúng con muốn làm thoả lòng Chúa, nên tụ hợp nơi đây, đồng thanh phó dâng gia đình chúng con cho Chúa ngự trị.

Chúng con dốc quyết từ nay, ăn ở như Chúa muốn là: Làm trổ sinh hoa trái phúc đức, chê ghét thế tục phù vân, để được hưởng sự  bình an Chúa hứa.

Xin Chúa ngự trị tâm hồn chúng con, cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững bền lòng kính mến sốt sắng. Chúng con sẽ năng rước Chúa vào lòng, để được liên kết với Chúa ngày càng bền chặt hơn.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con, và chúc phúc cho mọi việc chúng con làm, việc phần hồn cũng như việc phần xác. Khi Chúng con phiền muộn khổ đau xin Chúa ủi an nâng đỡ, và khi chúng con được vui mừng xin cho chúng con được vui mừng trong Chúa. Khi có ai trong chúng con sa ngã, phạm tội mất lòng Chúa, xin Trái tim Chúa nhân từ thúc giục họ ăn năn sám hối, để được ơn nghĩa lại cùng Chúa.

Sau hết, khi có ai trong gia đình chúng con được Chúa gọi về, xin cho chúng con bằng lòng vâng theo Thánh Ý Chúa. Chúng con mong ước một ngày kia, cả gia đình chúng con được sum họp trên quê trời, hát mừng ngợi khen Chúa luôn mãi, cùng Trái  Tim vẹn sạch Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hằng nhắc nhở nhau tuân giữ mọi điều chúng con đã thề hứa với Chúa.

Chúng con nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua, là Chúa chúng con, Đấng hằng sống, và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng . Amen. 

***

 

 

      LỜi NguYỆn ĐỀN TẠ

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

***

A. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Tâm Chúa đã héo hắt vì yêu thương, mà chúng con đã sống biết bao ngày phụ bạc cùng Chúa.

B. Lạy Chúa Giêsu, chúng con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con.

A. Biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trong linh hồn con, để giục con mến yêu, nhưng con đã cố tình không biết và hắt hủi Chúa.

B. Xin cho chúng con từ nay yêu mến kính thờ Thánh Tâm Chúa.

A. Chúa hằng giang tay để sẵn sàng ôm ấp vỗ về, và chia sẻ những ưu sầu đau khổ trong cuộc sống của con, nhưng con vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm buồn lòng  Chúa.

B. Lạy Chúa, nay chúng con xin đến dâng mình để yên ủi Thánh Tâm  Chúa.

A. Thánh Tâm Chúa đau đớn vì thấy bao gia đình Công Giáo đã xa đàng đạo đức, dung túng các thói hư những  gương xấu, sinh muôn ngàn tội lỗi làm mất lòng Chúa.

B. Xin cho gia đình chúng con được nên thánh thiện.

A. Chúa thương xót bao gia đình phải tan nát, vì  các bậc cha mẹ không để ý đến việc dạy dỗ con cái.

B. Xin cho các bậc cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo  dục  và hướng dẫn con cái.

A. Chúa thương xót bao gia đình phải âu sầu cay đắng, vì không biết chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa, là nguồn  mọi sự an ủi.

B- Xin cho gia đình chúng con biết cầu khẩn Thánh Tâm Chúa, trong lúc vui  cũng như lúc buồn tủi.

A. Chúa khóc thương nhân loại đang từ chối, không  nhìn nhận Chúa là Đấng tạo nên muôn loài, và Chúa là Đấng phải tôn thờ.

B. Chúng con xin sấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả  Trời Đất.

A. Ngày nay còn biết bao người vẫn không nhận biết Chúa là Đấng ngự trị trên vũ trụ, và có những lời nhạo cười Chúa.

B. Xin cho chúng con nhận Chúa ngự trị trong lòng  chúng con.

A. Những âm mưu của ma quỷ, chúng quyết làm cho loài người bỏ Chúa, không tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa,

B. Xin cho chúng con biết phó thác, tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa.

A. Chúa đã mang lửa yêu mến xuống thế gian, và  Chúa hằng ao ước lửa ấy bùng cháy lên.

B. Xin đốt lòng chúng con cháy lên lửa yêu mến  Thánh  Tâm Chúa.

A. Gia đình là nền tảng là nguồn sống của xã hội, xin Chúa hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.

B. Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.

A. Chúa đã Phán: Ta là Vua là Đấng thống trị. Xin  cho mọi dân nước tung hô Chúa là Vua.

B. Lạy Chúa, xin cho cả nhân loại biết tung hô Chúa là Vua.

Đọc chung: Ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị muôn đời. Amen.

***

   KINH DÂNG MÌNH 2

CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

   

 Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu/ đã thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết/ được những ơn Trái Tim cực Thánh/ đã ban cho chúng con;  từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra/ thì Trái tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn/ mọi việc Người làm/ thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn/ đã chịu nạn/ đã chịu chết/ Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con/ chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời liên/ xin Đức Chúa Trời tha tội, tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó/ chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng/ nay ơn trên trời soi sáng/ thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng/ Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng/ trong mình những thấy tội lỗi/ chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm! Sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng/ chúng con hợp một ý cùng bề trên/ mà dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu./ Chúng con dâng linh hồn, xin Trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, / xin Trái tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời/ mọi sự bề trong bề ngoài/ mọi việc chúng con làm/ sự sống sự chết/ tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy/ dù khi chúng con được sự gì lành/ dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

 Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng/  xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành/ Ở Trái Tim Cực Thánh/ hãy cai trị trong lòng chúng con/ xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ/ xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời/ xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề/ xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho Đấng Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu/ xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời/ cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

 Ở Trái Tim hay thương vô cùng/ hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con/ hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này/ hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng/ hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

---------

 

KINH ĐỀN TẠ

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành/ Chúa đã yêu dấu loài người quá bội mà loài người vô tình tệ bạc/ lại còn khinh mạn dể duôi/ nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa/ hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ, hằng làm sỉ nhục Trái tim Chúa hay thương dường ấy/ Song le chúng con nhớ lại/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn/ xin Chúa thương xót thứ tha/ chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật/ hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rưả tội/ mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng /

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy/ thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy/ lại dốc lòng đền riêng những tội này/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết/ những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh/ Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ/ sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh/ những điều sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thầy/ những điều ơ hờ khinh dể/ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến  yêu/

Sau hết/ chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền/ cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy/ Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy/ Ít là chúng con xin dâng công đền tội/ xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá/ mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày/ lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các Thánh/ cùng các kẻ lành/ cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa/

 Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau/ nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin cho vững vàng/ ăn ở thanh sạch/ giữ luật Phúc Âm cho trọn/ Nhất là luật mến Chúa yêu người/ cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghiã cùng Chúa hay thương dường ấy/ lại hết sức ngăn ngừa/ kẻo người ta còn phạm đến Chúa/ cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa/

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân/ chúng con cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria/ đã đồng công chuộc tội cầu bầu/ Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con/  thật lòng kính dâng mà tạ Chúa/ cùng xin cho chúng con được ơn bền đỗ/ giữ lòng trung tín/ lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời/ Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen.

***

 

KINH THÁNH HIẾN

CHO TRÁI TIM CHÚA

  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su, chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, yêu với con tim Chúa, phụng sự với ý chí của Chúa và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa, và cho Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con thành đền thờ của Chúa. Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất, để con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn và sức mạnh con. Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con. Xin điều hoà mọi dục tính trong con: mọi cảm xúc, cảm tình của con. Xin hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con. Lạy Thần Khí Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa. Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức. Xin gia tăng đức tin trong con. Xin hãy cho con được toàn vẹn bảy đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin hãy biến đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa. Amen.

 

***

 

 

KINH CẦU

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

     ***

·         Xin Chúa thương xót chúng con.

            - Xin Chúa thương xót chúng con.

·         Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

           - Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

·         Xin Chúa thương xót chúng con.

           - Xin Chúa thương xót chúng con.

·         Chúa Kitô nghe cho chúng con.

           - Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

·         Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

                  - Thương xót chúng con.      

·         Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

·         Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.

·         Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời.  (Mt 16:16; 6:9).

                - Thương xót LH. . . ……(Thưa sau mỗi câu).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh.  (Mt 1:20; Lk 1:26).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.  (Jn 1:14).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.  (Mt 25:31; Mt 16:27, 26:64; Ps 71:19; Col 1:15; Heb 1:3).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.  (Jn 2:19-21; Jn 4:23).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng.  (Heb 9:11-12; Jn 1:14; 2Pet 1:13-14).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng.  (Gen 28:17; Jn 1:51).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.  (Eph 3:19; Prov 27:21, Wis 3:6).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.  (Heb 1:19; Rom 3:26, 5:5).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.  (Mt 19:17).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.  (Eccles !:2; Heb 1:9).

·          Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.  (Heb 1:6; Rev  5:9).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thảy.  (Heb 2:8; Ez 11:19; Jer 32:39).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.  (Col 2:3).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự.  (Col 2:9).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.  (Mt 3:17. 17:5).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.  (Jn 1:16).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.  (Gen 49:26; Ps 120:1).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.  (2Thes 3:5; Ex 34:6).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.  (Rom 10:12).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.  (Is 12:3; Ps 35:10; Jn 7:38; 1Cor 10:4; Rev 7:17, 21:6; 22:1).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.  (1Jn 2:2; Rom 3:25).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.   (Lam 3:30; Ps 21).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.  (Is 53:5).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.  (Phil 2:8; Heb 5:8).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.  (Jn 19:34; Cant 2:14).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.  (Mt 11:28; Lk 2:25; Cor 1:3).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.  (Jn 11:25; 1Jn 1:2).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời.  (Col 1:20; Lk 2:14; Jn 20:19).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.  (Ps 128:3; Mt 26:28).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.  (Rom 10:13).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.  (1Thes 4:13; Col 1:5,27).

·         Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.  (Rev 21:23).

·         Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.    Tha tội chúng con.

·         Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.    Nghe cho chúng con.

·         Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.   Thương xót chúng con.

·         Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

·         Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

 

       Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

***

 

 

**Tác giả Timothy T. O’Donnell đưa ra nhận định rằng Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu mà chúng ta thường đọc hiện nay, được Ðức Lêô XIII phê chuẩn ngày 02/04/1899, là một Kinh Cầu phong phú nhất về nguồn gốc Thánh Kinh của các lời cầu. Tác giả đã trưng dẫn các mạch văn Thánh Kinh làm căn bản cho các lời cầu trong Kinh Cầu Thánh Tâm, như để mọi người thấy rằng Thánh Kinh chính là phương tiện tối cần giúp người ta am hiểu, mến yêu và kết hợp mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

    

 

KINH CẦU XIN

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.

Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng : “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác “

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng Cứu rỗi, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen

----o----

 

KINH CẦU NGUYỆN

CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI

 

Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ,    

Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

Ôi Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi bằng Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả, Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Chúa ơi ! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi ! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh LòngThương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

                                                ***

 

KINH  XIN CHO TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ TRÁI TIM CHÚA

 

Ôi ! Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần - linh - hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. . .

Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa. Ôi ! Chúa của con. Amen.

***

 

KINH  TẠ ƠN

(Lòng Thương Xót )


     Ôi ! Chúa Giêsu ! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của Trái Tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen

***

 

 

 

14 ĐIỀU CHÚA HỨA

CHO NHỮNG AI

SIÊNG NĂNG VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

www.thanhlinh.net

 

1.Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.

2.Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.

3.Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong đời và giúp đỡ họ, nhất là trong giờ chết.

4.Tội lỗi họ dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)

5.Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.

6.Nếu họ phải xuống luyện ngục. Ta sẽ cho họ ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.

7.Ta sẽ chúc phúc cho họ mọi chặng Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo họ khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.

8.Khi họ gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ họ. Ta sẽ cho họ bình an, an nghỉ trong tay Ta.

9.Nếu họ đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi chặng đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho họ một cách hoan hỉ.

10.Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở họ.

11.Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.

12.Họ không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho họ không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.

13.Khi họ chết, Ta sẽ tới an ủi họ bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.

14.Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ họ, và sẽ luôn giúp đỡ họ bất cứ lúc nào họ kêu cầu đến Ta.

 

+++ Chúa ban 14 lời hứa này cho sư huynh Estanislao (1903-1927) là một tu sĩ thánh thiện qua đời tháng 3, 1927. Sư huynh là một linh hồn ưu tuyển đã tiếp nhận nhiều thông điệp trong đó có những lời Chúa hứa trên đây.

****

                       

 

14 ĐÀNG THÁNH GÍA

Chúa Giêsu dạy Nữ tu Josefa Menendez

www.thanhlinh.net

         (Phiên dịch từ tài liệu của Gia Đình Thánh Tâm Chúa,  Montpellier, 16 Rue St-Vincent-de-Paul. Poitiers, 9 rue des Feuillants (Pháp), và Montréal, 1793 rue St-Hubert, ấn hành)

 

Ðây cũng là sứ điệp Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn cho mọi người đón nhận qua Nữ Tu Dòng Thánh Tâm người Pháp Josefa Menendez (1889-1923) như sau:

    "Ta là Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa của tình yêu! Cha là Cha, nhưng là Cha đầy lòng từ bi và không bao giờ giận dữ. Trái Tim Ta vô cùng thánh thiện, nhưng cũng rất mực khôn ngoan. Ta biết loài người yếu đuối và bệnh hoạn, nên Ta hết lòng thương xót các tội nhân khốn khổ.

   "Ta thương yêu những ai sau khi sa ngã lần đầu biết đứng dậy, đến xin Ta tha lỗi.. Ta còn thương yêu họ nhiều hơn nữa khi họ đến xin lỗi Ta vì lần thứ hai sa ngã. Và giả như điều ấy lại tái diễn, Ta sẽ không chỉ một triệu lần nhưng triệu triệu lần nhắc lại rằng Ta vẫn yêu thương và tha cho họ, Ta sẽ lấy Máu mình rửa sạch tội cuối cùng của họ y như đã rửa sạch tội đầu tiên của họ.

    "Ta sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi chán ngán về các tội nhân ăn năn hoán cải, cũng chẳng hết hy vọng họ quay về. Họ càng khốn nạn bao nhiêu thì Ta càng sẵn lòng đón tiếp họ bấy nhiêu."

     Ngắm Đàng Thánh Giá là một việc đạo đức, trong đó chúng ta sống lại cuộc Thương Khó của Chúa và tâm tình với Người về những việc đã xảy ra trong cuộc Khổ Nạn.

     Trong cuộc tâm tình này, thường thường là chúng ta nói với Chúa, qua những mẫu kinh và lời suy gẫm đã được sọan.

    Ở đây, với tài liệu này, chúng ta sẽ nghe Chúa nói, qua miệng của một nữ tu: chị Josefa Menendez. Chúa đã tâm tình với nữ tu này vào ngày Thứ Tư Tuần Thánh (28-03-1923) và hai ngày sau đó, đã yêu cầu chị ghi chép lại những lời tâm tình này.  Vậy, mời bạn hãy Ngắm Đàng Thánh Giá bằng cách lắng tai nghe những lời Chúa tâm tình như đang nói với chính bạn.

 

      “Con hãy ngắm nhìn Cha trên đường Thương Khó dẫn tới núi Can-vê, nơi thấm ướt Máu Thánh Cha.

      Con hãy tôn thờ và dâng kính Máu Thánh này lên Đức Chúa Cha để xin Ngài ban ơn cứu độ cho loài người.”

 

***

 

 

Kinh đọc trước khi suy gẫm đàng Thánh Giá

 

          Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được  đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

 

1Chặng Thứ Nhất :

 Cảnh Philatô luận án tử hình Cha.

 

    Con hãy lắng tai nghe Philatô lên án tử hình Cha, và hãy nhìn xem Trái Tim Cha tiếp nhận bản án đó trong thinh lặng, nhẫn nại và từ ái như thế nào.

      Nếu muốn bắt chước và noi gương Cha, con hãy học cho biết giữ thinh lặng và thanh thản trước tất cả những gì làm con đau khổ và trái ý.

 

  **Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ I:

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

 

***

2

Chặng Thứ Hai : Đón nhận Thâp giá

 

    Con hãy nhìn xem cây Thánh giá được đặt lên vai Cha. Cây Thánh giá thật là nặng nề, song Tình yêu của Cha đối với loài người còn nặng hơn thế nhiều.

      Hỡi con là kẻ mến yêu Cha, hãy đem so sánh những đau khổ của con với Tình yêu của Cha và đừng để cho bất cứ sự gì làm dập tắt mất Tình yêu ấy.

 

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

                                                       

Nơi thứ II:

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

***

                                  

                     Chặng Thứ Ba :

3Ngã vì sức nặng cây thập giá.

   

  Sức nặng của Thánh giá đã xô Cha té xuống đất, nhưng Tình yêu đối với loài người đã vực Cha đứng dậy và giúp Cha thêm can đảm đi tiếp con đường Thương Khó.

      Con đã được kêu gọi cùng Cha chia xẻ sự nặng nề của cây Thánh giá. Hãy xét lại xem lòng thương yêu người anh em có giúp con thêm sức mạnh để tiến bước trên con đường từ bỏ, hay ngược lại, vì quá yêu chính thân mình nên con đã đành gục ngã dưới sức nặng của cây Thánh giá.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

   **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 

Nơi thứ III:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất  lần thứ nhất

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con  giữ  mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

 

*****

 

Chặng Thứ Tư :

Gặp Đức Mẹ trên đường vác thập giá.

4 

    Nơi đây, Cha gặp Mẹ chí thánh dấu ái của Cha. Con hãy nhìn ngắm hai Trái Tim của Cha và của Mẹ đang chịu cực hình. Nhưng nỗi đau khổ của hai Trái Tim được hòa với nhau, giúp Cha và Mẹ thêm mạnh sức và làm cho Tình Yêu chiến thắng.

      Con cũng đi trên con đường thương khó và có lòng mến yêu Cha. Vậy hãy để cho sự đau khổ của các con giúp mình hồi sức lại và mạnh mẽ tiến bước, để Tình Yêu có thể chiến thắng.

 Hãy kết hiệp với nhau trong đau khổ để được thêm mạnh sức và vui lòng đón nhận những gai góc trên đường đời.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ IV:

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.   ** Xin Chúa thương xót chúng con.

***

Chặng Thứ Năm :

 Vác đỡ Thánh giá cho Chúa Giêsu

5

       Con hãy nhìn ngắm người được lệnh vác Thánh giá đỡ cho Cha. Công việc thật nặng nề vất vả mà công lênh chẳng có bao nhiêu. Và đồng thời con hãy nhìn xem; Cha càng lúc càng kiệt sức.

     Khi cảm thấy yếu lòng trước những cố gắng phải thực hiện khi mình không mong muốn, thì con hãy nhớ rằng con được kêu gọi vác Thánh giá; không phải là để được hưởng một ân huệ gì nơi trần thế, mà chính là để có được Sự Sống muôn đời và giúp cho nhiều nhiều người khác cũng được diễm phúc như vậy.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

    **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ V:

Ông Simon vác Thánh giá  đỡ Đức Chúa Giêsu

 

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

*****

 

Chặng Thứ Sáu :

 Bà Vêronica trao khăn lau mặt

6    

    Hãy nhìn ngắm thái độ đầy lòng mến yêu của người phụ nữ khi trao khăn cho Cha lau mặt và lòng can đảm của bà bất chấp đám đông đang nhìn mình một cách khinh miệt.

     Con đừng vì lòng tự ái, sợ bị người ta khinh chê, hay vì vị nể mà thiếu can đảm không dám lau sạch các thương tích của Cha bằng những cử chỉ quảng đại. Con hãy nhìn xem: mặt Cha đang chan hòa những máu!

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

  **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ VI:

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

 

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

*********

 

Chặng Thứ Bảy :

 Ngã quỵ vì sức nặng cây thập tự.

7   

   Sức nặng của cây Thánh giá và con đường Thương Khó quá dài và quá cực nhọc đã làm Cha kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Cha, mà tâm hồn Cha thì ray rứt và tan nát. Cha quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai.

    Con là kẻ đang vác Thánh giá theo Cha. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan, thấy đời mình thiếu sự ủi an và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.

      Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Cha là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai... song Người đã chỗi dậy để đi cho hết con đường Thương Khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Cha.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,              

  **vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ VII:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

 

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

           **Xin Chúa thương xót chúng con.

*******

 

Chặng Thứ Tám :

Đứng lại an ủi nhân loại

8

     Trước sự khốn khó tủi nhục của Cha, một số người phụ nữ thành Giêrusalem đã tỏ lòng khóc thương.

     Người thế gian khóc thương trước cảnh đau khổ. Phần Cha, Cha bảo các con : hiện nay, các con đi theo Cha trên con đường Thương Khó chật hẹp; mai sau thiên hạ sẽ thấy các con đi giữa những cánh đồng đầy hoa, trong khi thế gian và những kẻ theo nó sẽ phải đi giữa những cánh đồng đầy lửa do các thú vui và hưởng thụ ngày nay tạo ra.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,    

  **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 

Nơi thứ VIII:

Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Giêrusalem.

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  **  Xin Chúa thương xót chúng con.

***

 

Chặng Thứ Chín :

 Ngã quỵ vì sức nặng Thập Giá

9     

     Hãy nhìn ngắm Cha ngã xuống đất lần thứ ba khi đi gần tới núi Canvê... Cha muốn ban thêm sức mạnh cho những kẻ đang trong nguy cơ bị hư mất. Cha muốn Máu đổ ra từ các thương tích Cha trong dịp này tẩy rửa họ sạch mọi tội lỗi, giúp họ đủ sức mạnh trỗi dậy lần cuối cùng trước khi tiến tới ngưỡng cửa Sự Sống đời đời.

      Phần con là kẻ ước ao trở nên giống Cha, đừng bao giờ từ chối làm những việc khó khăn cực nhọc, cho dù có vì thế mà phải mang thương tích. Con đừng lo, Máu đó sẽ trở nên nguồn mạch Sự Sống.

 Hãy bắt chước Đấng làm gương mẫu cho con đang tiến lên đỉnh núi Canvê.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

   **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ IX:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất  lần thứ ba.

 

Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi. 

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

*****

 

10Chặng Thứ Mười : Lý hình lột áo Cha

    

     Hãy nhìn xem lý hình lột áo Cha ra với thái độ thật hung hăng dữ dằn. Và hãy ngắm nhìn thái độ thinh lặng và bỏ mặc của Cha.

    Phần con, hãy lột bỏ của cải, lột bỏ ý riêng con và tất cả những gì mình có... Bù lại, Cha sẽ dùng kho tàng quý báu của Trái Tim Cha mà mặc vào cho con.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

   ** Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ X:

 Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ. 

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.   **  Xin Chúa thương xót chúng con.

****

 

Chặng Thứ Mười Một:

 Lý hình đóng đinh Cha vào Thập giá

11   

      Cha đang ở trên núi Canvê, nơi Cha sẽ phó mình chịu chết. Lý hình vật ngửa Cha ra và đóng đinh Cha vào cây Thánh giá. Bây giờ thì Cha không còn gì nữa, không còn cả sức cử động tay và chân... Nhưng không phải vì những chiếc đinh mà Cha lâm vào tình trạng này, mà đó là vì Tình Yêu. Chính vì thế, Cha không hề mở miệng phàn nàn thở than.

     Phần con, nếu có bị đóng đinh vào Thánh giá thì đừng có phàn nàn thở than. Trái lại, con hãy đến với Cha, Cha sẽ ban cho con sức mạnh.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

  **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ XI:

Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.       ** Xin Chúa thương xót chúng con.

***

 

Chặng Thứ Mười Hai :

Trút hởi thở trên Thập  giá

12  

    Cây Thánh giá là người bạn đồng hành của Cha trên con đường Thương Khó, và Cha đã thở hơi thở cuối cùng trên cây Thánh giá này.

     Hỡi con là người suốt đời đã đồng hành với cây Thánh giá, hãy tin tưởng rằng con sẽ được thở hơi cuối cùng trong đôi tay của Thánh giá và cây Thánh giá chính là cửa mà con sẽ đi qua để bước vào Sự Sống. Hãy âu yếm ôm lấy Thánh giá và coi đó như là kho tàng châu báu lớn nhất của con.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

  **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ XII

Đức Chúa Giêsu sinh  thì trên Thánh Giá

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con. 

 

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. **  Xin Chúa thương xót chúng con.

******

 

Chặng Thứ Mười Ba :

Hạ xác Cha xuống khỏi Thập  giá

13   

    Con hãy ngắm nhìn con người công chính đang âu yếm tháo gỡ thân xác Cha khỏi cây Thánh giá và đưa xuống trao cho Mẹ của Cha. Mẹ Cha đã tiếp nhận lấy để tôn thờ, hôn kính, và nhỏ những giòng lệ đau thương xuống trên mặt và thân mình Cha, trước khi trao lại cho các người môn đệ để họ ướp thuốc thơm và đem an táng trong Mồ đá.

    Phần con, con hãy đến đón nhận lấy Thân xác Cha và đặt trong Mồ đá là trái tim con. Đồng thời hãy nói vài lời để an ủi Mẹ của Cha, cũng là Mẹ của con.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ XIII

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.

 

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.  ** Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chặng Thứ Mười Bốn :

Táng xác Cha trong mồ đá

 

14    Con hãy ngắm nhìn các môn đệ đang nhẹ nhàng kính cẩn đặt Thân xác Cha trong mồ đá, một mồ đá hoàn toàn mới, chưa hề an táng một ai.

     Con cũng hãy làm như vậy : với những cử chỉ nhẹ nhàng kính cẩn của lòng mến, con hãy an táng Thân mình Cha trong mồ đá trái tim con, một trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt, bền vững và quảng đại.

 

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

  **Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

***

 

Nơi thứ XIV

Táng xác Đức Chúa Giêsu  trong hang đá

 

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.    **  Xin Chúa thương xót chúng con.

 

 

Lạy Cha - kính mừng - sáng danh …

(**Dâng những hy sinh, hãm mình, Đền Tạ với ý chỉ … cầu cho người tội lỗi và các Linh Hồn)

 

 

 

 


Lời nguyện kết:

 15

    Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó.        

  Xin vì các thương tích, vì Đầu đã đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi loài người chúng con.

     Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu Thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà loài người đã xúc phạm đến Chúa. . . Amen!

     

 

 

      CON ĐƯỜNG Chúa đã đi qua

 

  1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra Pháp Trường, mão gai nào hằn lên đau xót.

   Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

2- Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt.

      Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.

****

 

GIỜ TỬ NẠN

 

  1. Hỡi không gian phủ sương mù, ngàn mây hỡi, hãy che khắp trời cao ! Ánh kim ô vụt lu mờ vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

 

ĐK:  Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con, đường thiêng liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.