MƯỜI LỜI NGUYỆN
Với Thánh Tâm Chúa Giêsu
***

“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con.”

 

1.   TRONG MỌI NHU CẦU, xin cho con đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường, và thưa với Chúa rằng: LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

2.   TRONG NHỮNG LÚC DO DỰ, phân vân và bị cám dỗ:
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

3.   TRONG NHỮNG GIỜ CÔ ĐƠN mỏi mệt và thử thách :
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

4.   LÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MONG ƯỚC CỦA CON, đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ và ưu sầu : LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

5.    LÚC NHỮNG KẺ KHÁC RUỒNG BỎ CON , và chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con:
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

6.    LÚC CON PHÓ MÌNH cho tình yêu dịu ngọt của Chúa, là vua và là đấng cứu chuộc:  
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

7.    LÚC TÂM HỒN CON BUỒN PHIỀN CHÁN NẢN nhận thấy các nỗ lực của con khõng ích lợi gì:
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

8.    LÚC CON CẢM THẤY BỒN CHỒN, và Thánh Giá của con làm con bứt rứt :
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

9.    LÚC CON ĐAU YẾU trí óc và đôi tay con không làm được việc gì, và con bị cô độc lẻ loi :
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con !

10.  LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN mặc dầu những yếu đuối , sa ngã , vỉ  những  thiếu sót của con:
LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con ! và đừng bao giờ từ bỏ con!

Các Linh Mục Thánh tâm
ĐAN VIỆN THÁNH TÂM
WISCONSIN