CÁC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
XỨ ĐOÀN GĐPTTT

(Xứ Đoàn mới)
***

 

Li gii thiệu:

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hội Đoàn lấy việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Hợp nhất  tâm hồn các tín hữu để sùng kính mến yêu  Thánh Tâm Chúa, là phương thế hữu hiệu trong việc thánh hoá tâm hồn, xây dựng gia đình, Họ đạo, Xứ đạo... và Giáo Hội qua lời cổ vũ và hiệu triệu của các vị đứng đầu Giáo Hội.

Để thành lập Gia Đình Công Giáo Tiến Hành (GĐCGTH) là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm trong Giáo Họ, Giáo Xứ , chúng tôi xin giới thiệu phương thức như sau:

GIAI ĐOẠN  I:
Mời gọi mọi thành phần nam, nữ trong các gia đình công giáo, từ 18 tuổi trở lên, hướng lòng về đạo đức thiêng liêng, yêu mến, sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tự nguyện ghi tên gia nhập theo địa bàn Giáo Họ, Giáo Khu (cho tiện sinh hoạt); thành lập Toán từ 8 đến 12 người, Liên Toán từ 3 - 5 toán….
GIAI ĐOẠN  II:
Tổ chức khoá học tập: Kết hợp với Ban Tuyên Huấn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPPTT) Giáo Phận,Giáo Hạt huấn luyện cơ bản về Tôn Chỉ Mục Đích, Linh Đạo GĐPTTT cho đoàn viên dự bị nắm vững.
GIAI ĐOẠN  III:
Bầu chọn ra: Toán Trưởng, toán Phó - Liên Toán Trưởng, Liên Toán Phó, Thư Ký. ..
GIAI ĐOẠN  IV:
Bầu  Ban Chấp Hành (BCH) Xứ Đoàn lâm thời.
Gồm: Đoàn Trưởng - Phó nội vụ - Phó ngoại vụ - Thư ký - Thủ quỹ  - Uỷ viên Tuyên huấn - Uỷ viên Phụng vụ - Uỷ viên Bác ái Xã Hội …
GIAI ĐOẠN  V:
Tổ chức huấn luyện BCH, học tập Nội Quy và Nghi  thức tuyên hứa (toàn đoàn),
GIAI ĐOẠN VI:
Thánh lễ tạ ơn - Đoàn viên tuyên hứa - BCH chính thức ra mắt cộng đoàn, Cha Sở tại sẽ làm Cha Linh Hướng cho Xứ đoàn mới được thành lập.

YẾU TỐ XÂY DỰNG

☼        GĐPTTT. là đoàn thể Công giáo tiến hành, mời gọi mọi thành viên từ các gia đình có lòng yêu mến Thánh Tâm, thực thi sứ vụ: Ngôn sứ, tư tế, vương giả. Từ đức tin biến thành hành động (mến Chúa yêu người), tham gia các công tác xây dựng cộng đoàn: Giáo Khu, Giáo Họ, Giáo Xứ và Giáo Hội.
☼        Uỷ viên phát triển Giáo Phận, Giáo Hạt bàn thảo với Cha sở, chọn thời điểm thuận tiện, sinh hoạt và huấn luyện cho các Đoàn viên, có được lòng yêu mến Chúa nồng nàn và quyết tâm làm Tông đồ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, đem tình thương đến mọi người mọi nơi.
☼        Cần nên có thời gian (ít nhất là sáu tháng ) cho đoàn viên dự bị tìm hiểu và học tập kỹ lưỡng, hiểu được mục đích, tôn chỉ, của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
☼        Từ nền tảng đó, đoàn viên xác định được phương hướng của mình, giữ vững điều lệ của Đoàn và hăng say dấn thân phục vụ,
☼        Để trở thành Tông đồ nhiệt thành cho Thánh Tâm Giêsu Vua tình Yêu, trong BCH hãy xin Chúa ban cho mình có được lòng yêu mến Chúa.

---0---

Ed 36, 26    "Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới".

Gc 2, 26 "Một thân xác không hơi thở là một thân xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết."

GĐPTTT TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON
BAN TUYÊN HUẤN
2007