NGHI THỨC TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
LÀM VUA GIA ĐÌNH
I.   CHUẨN BỊ XA:
1.  Gia đình họp mặt, bàn bạc, nhất trí lập Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi tôn nghiêm nhất trong gia đình, thật trang trọng đẹp đẽ, tùy khả năng.
2.  Gia đình tự xét mình xem có làm điều gì lỗi phạm đến Chúa không.
3.  Định ngày lập tòa, làm tuần ba ngày hoặc chín ngày để ăn năn sám hối và đón mừng ngày Tôn vương Chúa thật sốt sắng.
4.  liên hệ với Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm nơi cư ngụ để nhờ giúp đỡ việc tổ chức và mời Linh Mục giáo xứ đến chủ sự lễ nghi Tôn vương.

II.   CHUẨN BỊ GẦN:
1.  Mọi người trong gia đình dọn mình xưng tội và ngày Tôn Vương Thánh Tâm thì nên xin một Thánh Lễ Tạ ơn (nếu có thể được) tham dự Thánh Lễ và rước lễ sốt sắng để cầu nguyện cho gia đình, cho người sống cũng như người chết và những người đang vắng nhà.
2.  Nhờ Ban chấp hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm nơi mình ở mời linh mục giáo xứ, và bà con lối xóm đến vào giờ đã được linh mục chủ sự ấn định để họp mặt sốt sắng, biểu lộ tâm tình đoàn kết và lòng khao khát được tôn vương Thánh Tâm Chúa trong gia đình mình
3.  Đặt ảnh tượng Thánh Tâm Chúa trên một bàn ngay dưới bên tòa, trải khăn trắng, có hoa nến trang hoàng hai bên, có sẵn bình nước Thánh.

III.   Ý NGHĨA TÔN VƯƠNG:
1. Là một lễ nghi công khai nhìn nhận quyền đế vương tuyệt đối của Chúa Giêsu trên các gia đình.
2. Là một cuộc tiếp rước Người vào ngự cách long trọng giữa gia đình.
3. Là một ngày cam đoan trung thành phụng sự đến cùng.
4. Là một ngày phó thác gia đình trong Trái Tim Chúa nhân lành và thương xót vô biên.
5. Từ đây mọi vui buồn , mọi khó nhọc âu lo sớm mai cũng như ban chiều, hãy dâng lên cho Trái Tim Chúa, để xin Người lo liệu và chúc lành cho.
6. Từ đây mỗi người trong nhà phải sống cuộc đời mới tốt đẹp hơn, ăn ở xứng đáng, đạo đức hơn…, giữ bác ái và nết na công giáo hoàn toàn, để nên đèn sáng trước mặt mọi người…
Hạnh phúc cho những gia đình đã thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu là Vua yêu mến.

***

IV.  NHỮNG ÂN HUỆ THÁNH TÂM CHÚA HỨA BAN:
Tóm lại những lời Chúa đã hứa với Thánh nữ Magarita Maria dành cho những người có lòng sùng kính - tin tưởng-mến yêu-Đền tạ Thánh Tâm Chúa:
1.  Ta sẽ ban ơn cần kíp theo đấng bậc.
2.  Ta sẽ tạo sự an hòa trong gia đình họ.
3.  Ta sẽ an ủi lúc họ đau khổ.
4.   Trái Tim Ta sẽlà nơi ẩn náu an toàn cho họ khi sống và     
khi chết.
5.   Mọi công việc của họ đều được chúc lành.
6.   Người có tội được thương xót.
7.   Người khô khan được sốt sắng.
8.   Người sốt sắng được mau trọn lành.
9.   Gia đình tôn thờ Trái Tim được nhiều ân phúc.
10. Linh mục được ơn đắc nhân tâm.
11. Tông đồ Trái Tim được tạc tên vào Trái Tim Chúa.
12. Vì lòng thương xót tuyệt mức của Cha, Cha hứa rằng: tình yêu toàn năng của Cha sẽ ban cho những ai rước lễ chín ngày thứ sáu đầu tháng liên tiếp  được ơn thống hối cuối cùng: họ sẽ không chết trong tình trạng mất ơn nghĩa cùng Cha, Trái Tim Cha sẽ nên nơi ẩn náu an toàn cho họ trong giờ sau hết