LỊCH SỬ VIỆC TÔN VƯƠNG
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
I.          GỐC TÍCH:
Năm 1907 cha Mateô bị bệnh nặng. Bề trên sai Người sang Âu Châu dưỡng bệnh, Người tới Paray-le-Monial không phải để xin phép lạ chữa bệnh mà là để xin ơn yêu mến Thánh Tâm. Nhưng một buổi chiều vừa qùy gối cầu xin (nhà nguyện xưa Chúa đã hiện ra) thì thoát chốc cả và mình biến chuyển. Người đã khỏi bệnh. Chiều ngày ấy lúc chầu Thánh Thể , Người được Thánh Tâm Phác hoạ cho một chương trình Tôn Vương là chinh phục từng gia đình và toàn thế giới về cùng Chúa Giêsu như ta đã thấy thực hiện khắp hoàn cầu.
Ngài đã sang Roma bệ kiến Đức Giáo Hoàng Pio X xin phép giảng việc tông đồ này. Khi nghe Cha Mateô tường trình và xin phép, Đức Thánh Cha phán:
“Con yêu dấu, không, không Ta không ban phép!”
Nhưng muốn tâu Đức Thánh Cha!
“Không Ta không ban phép!” rồi Ngài mở rộng cánh tay ôm Cha Mateô vào lòng và phán tiếp:
 “ KHÔNG NHỮNG TA BAN PHÉP MÀ THÔI, TA CÒN RA LỆNH CHO CON PHẢI LÀM VIỆC ẤY VÀ HY SINH HẾT CUỘC ĐỜI CON VÀO VIỆC CỨU RỖI THẾ GIAN, CON PHẢI HY SINH ĐỜI SỐNG CON TRONG VIỆC TUYỆT DIỆU ẤY”.
***
I.   Ý NGHĨA:
Tôn Vương Chúa là chính thức công nhận trước mặt xã hội quyền chủ tế của Trái Tim Chúa GiêSu trong gia đình công giáo, Chúa phán: “Ta sẽ ban xuống muôn vàn ơn phúc cho những gia đình trưng bày và kính thờ Thánh Tâm Ta”.
Vậy, Tôn kính Trái Tim chỉ là hoàn toàn thực hiện tất cả những điều Thánh Tâm Chúa xin và hứa cùng Thánh Nữ Margarita Maria.
Mục đích tối cao của việc này là làm cho gia đình nên Thánh thiện. Để cải tạo và cứu vãn thế gian một lần nũa, Chúa Giêsu phải tái sinh và chung sống với chúng ta luôn mãi. Muốn cho nước Chúa trị đến khắp nơi, thì cần phải cải tạo tận gốc, là gia đình. Xưa kia lúc chiều tà, sau những ngày bận rộn truyền đạo, Chúa Giêsu xin vào trú ngụ trong một gia đình làng Bêtania, thì nay Chúa cũng đến xin một chỗ trong gia đình chúng ta. Chỗ ấy phải là chỗ danh dự vì Người là Vua muốn cai trị gia đình, muốn cai trị bằng trái Tim, bằng Tình yêu. Như vậy Tôn kính Trái Tim là được Thiên Chúa, đươc Chúa Giêsu đến chung sống, là một sự dâng mình cho Chúa, còn là một lễ nghi công khai nhìn nhận vương quyền tuyệt đối của Chúa, là một cuộc tiếp rước Chúa cách long trọng vào ngự giữa gia đình mình, để phó thác cho Chúa và cam đoan trung thành phụng sự Chúa đến cùng. Đây cũng là ngày ca khen Vua tình yêu và đền  tạ Người.

***