Chương III
THẦY ĐÃ SAI CHÚNG CON RA ĐI VÀ MANG LẠI KẾT QUẢ
Tinh thần đồng trách nhiệm của Tín hữu giáo dân trong Giáo hội Truyền giáo
32. Sự Thông Hiệp Truyền Giáo
33. RAO TRUYỀN PHÚC ÂM
34. Đã đến giờ phải đổi mới việc rao giảng Phúc âm
35. Chúng con hãy đi khắp thế giới
36. SỐNG PHÚC ÂM BẰNG CÁCH PHỤC VỤ CON NGUỜl VÀ XÃ HỘl
37. Thăng tiến phẩm giá con người
38. Tôn trọng quyền sống bất khả xâm phạm
39. Tự do kêu cầu danh Chúa
40. Gia đình: nơi đầu tiên để học dấn thân làm việc xã hội
41. Đức ái là linh hồn, là sự nâng đỡ của tình liên đới
42. Đời sống xã hội : Cho mọi người và vì mọi người
43. Đặt Con người vào trung tâm điểm của đời sống kinh tế xã hội
44. Phúc âm hóa văn hóa và các nền văn hóa của con người
Chương IV
NHỮNG NGƯỜI THỢ  TRONG VƯỜN NHO CỦA CHÚA
Những người quản lý tốt các ân sủng muôn mặt của Thiên Chúa
45. TÍNH CÁCH KHÁC BlỆT CỦA CÁC ƠN GỌl
46. TUỔl TRẺ, TRẺ EM VÀ NGƯỜl LƠN TUỔI Tuổi trẻ, hy vọng của Giáo Hội
47. **Trẻ thơ và Nước Trời
48. Bậc cao niên và ơn khôn ngoan
49. NỮ GlỚl VÀ NAM GlỚl
50. Các nền tảng nhân chủng và thần học
51. Sứ mệnh trong Giáo Hội và giữa thế giới
52. Nam-nữ cùng hiện diện và cùng hợp tác
53. BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜl ĐAU KHỔ
54. Canh tân sinh hoạt mục vụ
55. **BẬC SỐNG VÀ ƠN GỌl
56. Những ơn gọi khác nhau của đời sống giáo dân
Chương V
ĐỂ CHÚNG CON MANG LẠI HOA TRÁI
Công việc đào tạo người tín hữu giáo dân
57. PHẢl LUÔN LUÔN ĐẠT ĐẾN MỨC TRƯỞNG THÀNH
58. KHÁM PHÁ VÀ SỐNG ƠN GỌl VÀ SỨ MỆNH CỦA RlÊNG MÌNH
59. ĐÀO LUYỆN TOÀN DlỆN ĐỂ SỐNG TRONG HỢP NHẤT
60. Các phương diện của việc đào tạo
61. NHỮNG CỘNG TÁC VlÊN CỦA THlÊN CHÚA LÀ NHÀ GlÁO DỤC
62. Những môi trường giáo dục khác
63. VlỆC ĐÀO TẠO HỖ TƯƠNG GlỮA: CHO VÀ NHẬN
64. TIẾNG GỌI VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân
Tôn Sùng Thánh Tâm
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II với Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thông điệp
CARITAS in VERITATE
BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ
Sắc Lệnh Giáo Dục Kitô Giáo
Về Trang Chủ GĐPTTT