CHA PHÊRÔ PHẠM TUẤN TRI

VÀ ĐOÀN THỂ GIA Đ̀NH PHẠT TẠ

 

Hội Phạt tạ gốc ở Băi Xan do Cha Phêrô Phạm Tuấn Binh thành lập vào năm 1945. Hội được Đức Giám mục Phêrô Ngô Đ́nh Thục thừa nhận và cho phép hoạt động cũng như truyền bá rộng răi dưới danh hiệu là “Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu” từ ngày 22/6/1945. Sau khi Cha Phêrô Binh qua đời ngày 12/8/1945, em Cha Binh là Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri tiếp tục phổ biến đoàn thể này tới nhiều giáo xứ, giáo phận, sang đến tận Nam Vang. Ngày 18/8/1945, Đức Cha Phêrô Ngô Đ́nh Thục đă bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri làm Cha tuyên úy của phong trào.

 

Nội quy của Đoàn thể Gia đ́nh Phạt tạ là đặt ảnh Trái Tim Chúa Giêsu ở giữa nhà để tôn vinh Chúa là chủ gia đ́nh, sớm tối dâng ḿnh cho Trái Tim Chúa, dự lễ và rước lễ thứ Sáu đầu tháng, làm giờ thánh và suy gẫm lời Chúa, sống phúc âm theo gương Chúa hiền lành và khiêm nhường, thăm viếng và giúp đỡ bệnh nhân, người hoạn nạn, sầu khổ và kín đáo quyên góp một số tiền trong nội bộ để có một quỹ giúp đỡ kẻ khốn cùng và gia đ́nh những người đă qua đời gặp khó khăn vật chất.

 

Năm 1958, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri được Đức Giám mục Phanxicô Trần Thanh Khâm cho phép xuất bản nguyệt san Lửa Mến do chính Cha làm chủ nhiệm. Tờ báo được phép lưu hành theo Nghị định số 178/BTT/NĐ ngày 26/9/1958. Từ năm 1958- 1975, phát hành được 134 số.

 

Cha thương con chiên và tận dụng mọi cách để giảng dạy giáo lư, thúc giục giáo dân Phạt tạ Thánh Tâm Chúa và tôn kính Đức Mẹ. Cha đă dịch soạn ra 15 quyển sách (tủ sách Lửa Mến):

·                    T́nh yêu thực hành I, II và III (Giáo lư diễn giải).

·                    Lịch sử Cứu độ I, II, III và IV.

·                 Giáo dục gia đ́nh.

·                Kinh Bổn (Giáo lư vỡ ḷng).

·                 Người Yêu Tôi (Dilexit me) (4 Phúc âm tổng hợp).

·                 6 quyển Giờ Thánh (mỗi quyển 10 tập).

·                 Giờ Thánh 4 tập (có giờ thánh cho người qua đời).

·               16 tập Thánh nhạc (Lửa Mến).

·        Tiếng gọi t́nh yêu (qua bản dịch) Un Appel à l’ Amour Infini.

 

·                  *  Gốc tích Đạo Trời.

·                 *   An ủi bệnh nhân.

·                   * Yêu mến Giêsu- Đây Thánh Tâm Cha.

·                 *   Tài liệu căn bản Gia đ́nh Phạt tạ.

·                  *  Giáo lư dự ṭng.

·                  *  Các Thánh Tông đồ.

 

Năm 1991, Cha soạn 6 vở kịch và tập cho giáo dân diễn rồi quay vào phim video chiếu trong nhà và ngoài sân nhà xứ cho các giáo dân xem:

·                  *  Kịch Khổ nạn.

·                 *   Kịch Abraham.

·                  *  Kịch Giacob và Giuse.

·                  *  Kịch Tobia.  

·                 *   Kịch Mađôkê - Esther.

·                   * Kịch Người Con Trai hoang đàng.

 

 

daminhhung