TIN BUỒN


Tâm Huyết Mục Tử nhân lành
daminhhung

ĐẤNG KẾ THỪA SÁNG LẬP
HỘI GIA ĐÌNH PHẠT TẠ
Linh Mục
Phêrô Phạm Tuấn Tri

Sinh năm 1918
Đã về nhà Cha lúc 23h30
Ngày 16 tháng 05 năm 2010
Tại Nhà Thờ Bến Tre

Thánh lễ an táng lúc 9h
Ngày 19 tháng 05 năm 2010
Tại Nhà thờ Bãi Xan
An nghỉ tại Đất Thánh Bãi Xan

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ:

 Năm 1945, Cha Phêrô BINH (Phêrô Phạm Tuấn Binh) thuộc Giáo Phận Vĩnh Long đã được Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục – Giám Mục Giáo Phận cho phép thành lập Hội Phạt Tạ để tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu.

 Sau khi Cha Phêrô Binh qua đời, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đã vâng lệnh Đức Cha tiếp tục công việc, Ngài đã xin Đức Cha Sàigòn, Đức Cha Cambodge, Đức Cha Cần Thơ ban phép truyền bá việc phạt tạ trong các họ đạo, và nơi nào Cha bổn sở ưng thuận thì giúp lập Hội Phạt Tạ, và đã tổ chức được Hội Phạt Tạ trong 43 họ đạo thuộc địa phận Vĩnh Long, 28 họ đạo thuộc địa phận Sàigòn, 27 họ đạo thuộc địa phận Cần Thơ – Long Xuyên và 6 họ đạo thuộc địa phận Cambodge.

Năm 1953 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục thấy cách tổ chức của Hội Phạt Tạ chú trọng đến gia đình và muốn cho Hội hoạt động hướng về gia đình nhiều hơn, nên Đức Cha thêm hai chữ GIA ĐÌNH vào tên của Hội, từ đó danh hiệu chính thức là Đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ.

 

 

       

SINH HOẠT
NĂM THÁNH 2010

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Tân Sơn Nhì Hành Hương vào ngày lễ Kính Thánh Giuse 19.3.2010