Vị kế thừa sáng lập

 


Cha Phêrô
Phạm Tuấn Tri
1918-2010

 

 

   

 

Sinh Hoạt Đoàn Thể
 
Dấu ấn Tàpao
Jos.Trân Huyền
Sách 30 ngày Đền
tạ Trái tim CGS
Sách: "THÁNG TRÁI
TIM CHÚA GIÊSU
"
Lịch sử
Tháng Thánh Tâm
Đại hội GĐPTTT
Hạt Cam Ranh
Giáo Phận Nha Trang   18/11/2009
Đại hội GĐPTTT
Hạt Phú Thọ Sàigòn 26/6/2009
Đại hội GĐPTTT
Hạt Tân Sơn Nhì
11/6/2009
Tin đặc biệt
cuối năm Kỷ Sửu 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT
NĂM THÁNH 2010

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Tân Sơn Nhì Hành Hương vào ngày lễ Kính Thánh Giuse 19.3.2010

SINH HOẠT
NĂM THÁNH 2010

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Tân Sơn Nhì Hành Hương vào ngày lễ Kính Thánh Giuse 19.3.2010