Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt

tổ chức Hành Hương vào ngày lễ Kính Thánh Giuse 19.3.2010

 

Lúc 9h00 Thứ sáu ngày 19.3.2010 ngày lễ Kính Thánh Giuse, tại Nhà Thờ Giáo xứ Tân Phú, điểm hành hương Năm Thánh 2010 của Hạt Tân Sơn Nhì. Cha Hạt trưởng Gioanbaotixita Đoàn Vĩnh Phúc, cũng là linh hướng GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì, đã tổ chức và chủ sự buổi Hành Hương tĩnh tâm cho GĐPTTT hạt Tân Sơn Nhì vào tuần thứ tư mùa chay, để sám hối, để học hỏi và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa; với bao Hồng Ân đã ban cách đặc biệt cho Giáo Hội VN trong suốt 477 năm qua (1533- 2010).

Chương trình hành hương khởi đầu bằng 45 phút lắng đọng tâm hồn, chiêm ngắm tình yêu Thánh Thể, cùng thống hối, chúc tụng, ngợi khen cảm tạ và cầu xin trong giờ Thánh Đền Tạ, qua lời người hướng dẫn gợi ý mở đầu : “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay Đoàn chúng con Hành Hương về nhà Chúa;  để thồng hối, để nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của chúng con  để dâng lòng yêu mến, để đền tạ Tình yêu Thánh Thể Chúa.  Hôm nay cũng là ngày Kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, các nhân đức của Thánh Giuse là gương mẫu cho các người cha, người chủ trong gia đình. nguyện xin cho chúng con được noi gương các nhân đức của Thánh Giuse….”

Sau đó lời nguyện Đền tạ, kinh dâng mình, kinh dâng gia đình cũng được quyện vào cõi lòng sâu thẳm vang lên sốt sắng. ..

Ý cầu nguyện cuối giờ được NHD xướng lên : Lạy Chúa Giêsu ! Khi xuống thế làm người như chúng con, Chúa đã chọn cho mình một người cha nuôi là Thánh Cả Giuse, để Ngài nên mẫu mực cho giới gia trưởng chúng con hôm nay trong việc giáo dục con cái. Xin cho chúng con khi mừng lễ Kính Thánh Giuse, được biết noi gương Ngài, sống tin tưởng phó thác tuyệt đối nơi ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha ; nhờ đó chúng con cũng sẽ biết cách chu toàn bổn phận làm Cha, làm Mẹ nuôi dưỡng và giáo dục con cái trong gia đình như thế nào, cho phù hợp với ánh sáng chân lý ơn cứu độ mà chúng con đã được nhận lãnh từ nơi Chúa. Amen.

Thánh lễ trọng thể do cha linh hướng Hạt chủ tế và cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh linh hướng Xứ đoàn Tân Phú, cha An Tôn Lê Ngọc Tỉnh linh hướng Xứ đoàn Gò Mây, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng linh hướng Xứ đoàn Phú Trung đồng tế.

Phần bài giảng của cha Lê Quốc Thăng, sau khi diễn giải về ý nghĩa Năm Thánh, Ngài nhấn mạnh đến gia đình ngày nay đang trong cơn khủng hoảng, nền tảng gia đình đang bị lung lay tận gốc rễ, các người cha, người mẹ hãy trông lên Thánh Gia Thất, như xưa,Thánh Giuse tìm hiểu Thánh ý Thiên Chúa để chấp nhận trong tất cả mọi sự, Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ chăm sóc gia đình của mình trong đức tin, để rồi nhờ đó có thể hoàn tất sứ mạng làm cha của mình.

Sau Thánh lễ, anh Trưởng BCH GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì Vinh Sơn Nguyễn Văn Gòn đại diện cho cộng đoàn GĐPTTT 16 Xứ đoàn cảm ơn Cha Hạt Trưởng và quý cha linh hướng đã luôn quan tâm chăm sóc, dẫn dắt và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn GĐPTTT trong Hạt luôn sống trong tinh thần Năm Thánh.

Với nghi thức trọng thể ban ơn toàn xá dịp Năm Thánh của Cha chủ tế, buổi Hành Hương Năm Thánh của GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì kết thúc lúc 11 giờ, các Đoàn viên GĐPTTT ra về trong sự bình an tràn ngập tâm hồn vì được hưởng những ơn ích lớn lao do Năm Thánh đem lại.

                                      

              Đaminhhung